Affaldsservice

Vi tilbyder rådgivning, miljørigtig indsamling, sortering og genanvendelse af affald.

Vi kan håndtere alle fraktioner – du kan læse mere om de forskellige fraktioner her. Mange fraktioner kan sorteres i mini- og midicontainere og de resterende fraktioner kan sorteres i maxicontainere.

Vi kan håndtere alle former for affald i netop den containerstørrelse, der passer til dit behov.

Vi tilbyder rådgivning, miljørigtig indsamling, sortering og genanvendelse af affald.

Vi kan håndtere alle fraktioner – du kan læse mere om de forskellige fraktioner her. Mange fraktioner kan sorteres i mini- og midicontainere og de resterende fraktioner kan sorteres i maxicontainere.

Vi kan håndtere alle former for affald i netop den containerstørrelse, der passer til dit behov.

Kildesortering

Ved valg af vores affaldsservice, har du mulighed for at kildesortere affald på din egen adresse, hvor affaldet frembringes. Vi opstiller containere til de fraktioner, din virksomhed har. På den måde tilbyder vi dig, at du som virksomhed får stillet en miljøstation til rådighed, tilpasset dit specifikke behov.

Affaldet kan sorteres i mange fraktioner. Nogle af de mest almindelige er organisk affald, pap/papir, plast, metal og glas. Du kan læse mere om de forskellige fraktioner her.
Ved kildesortering bidrager du til øget genanvendelse og derved producere mindre brændbart affald.

Skræddersyet løsning

Vores team af miljøkonsulenter har mange års erfaring med optimering af virksomheders affaldsbehandling. De kommer gerne ud i din virksomhed med et uforpligtende tilbud på en skræddersyet affaldsløsning.

Du kan læse mere om de forskellige affaldsfraktioner og containermuligheder vi tilbyder nedenfor.

FRAKTIONER
CONTAINERUDVALG