Kontakt os l 70 20 72 66

Affaldsservice

Vi tilbyder rådgivning, miljørigtig indsamling, sortering og genanvendelse af affald. Vi kan håndtere alle fraktioner, mange i mini- og midicontainere og de resterende i maxicontainere.

Vi kan håndtere alle former for affald i netop den containerstørrelse, der passer til dit behov.

Kildesortering

Ved valg af vores affaldsservice, har du mulighed for at kildesortere affald på din egen adresse, hvor affaldet frembringes. Vi opstiller containere til de fraktioner, din virksomhed har. På den måde tilbyder vi dig, at du som virksomhed får stillet en miljøstation til rådighed, tilpasset dit specifikke behov.

Affaldet kan sorteres i mange fraktioner:

  • Organisk affald  •  Pap/Papir  •  Plast  •  Metal  •  Glas

Ved kildesortering bidrager du til øget genanvendelse, og du vil derved producere mindre brændbart affald.

Tilpasning

Vores team af affaldskonsulenter har mange års erfaring med optimering af virksomheders affaldsbehandling. De kommer gerne ud i din virksomhed med et uforpligtende tilbud på en skræddersyet affaldsløsning.