Byggeaffald

Vi afhenter alle former for byggeaffald fra alle byggeprojekter.

Ring til os på 70 20 72 66 og vi hjælper med at finde den mest økonomiske og miljømæssig forsvarlige sortering til dig.

Er byggeopgaven et større projekt, er det oplagt at sorteringen foregår på selve byggepladsen. Vi leverer containerne til de fraktioner du skal have bortskaffet. Som godkendt transportør tømmer vi containerne på et af vores miljøcentre, som er godkendte til dette. Her håndteres alle fraktioner miljømæssigt korrekt.
Ønsker du selv at aflevere byggeaffaldet, så tag kontakt til et af vores miljøcentre her.

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejde, nedrivning, nybyggeri og renovering. Uanset om du er selvbygger, håndværker eller entreprenør er reglerne ens. Det er altid bygherrens ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, når det afleveres.

1. januar 2013 blev der indført et generelt krav om at anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer til kommunen.

Se den generelle anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald her.