Byggeaffald

Vi afhenter alle former for byggeaffald fra alle byggeprojekter.
Alt du skal gøre er at kontakte vores driftschef Allan.

Er byggeopgaven et større projekt, er det oplagt at sorteringen foregår på selve byggepladsen. Vi leverer containerne, til de fraktioner du skal have bortskaffet. Som godkendt transportør tømmer vi containerne på et af vores miljøcentre, som er godkendte til dette. Her håndteres alle fraktioner miljømæssigt korrekt.
Ønsker du selv at aflevere byggeaffald på et af vores miljøcentre, så tag kontakt til Meldgaard Miljø A/S.

Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejde, nedrivning, nybyggeri og renovering. Uanset om du er selvbygger, håndværker eller entreprenør er reglerne ens. Det er altid bygherrens ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, når det afleveres.

1. januar 2013 blev der indført et generelt krav om at anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer til kommunen.

Se den generelle anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald her.

Vi er her for at hjælpe dig og vores driftschef rådgiver gerne vedrørende økonomisk og miljømæssig forsvarlig sortering.

Kontakt Allan Jacobsen på:
20 33 73 75