Forurenet jord2018-10-11T14:07:33+00:00

Forurenet jord

På vores miljøcentre modtager vi alle former for forurenet jord til jordrensning – det gælder både forurenet jord, jord med bygningsaffald og jord, der bare ligger i vejen for dit projekt.

Er jorden forurenet?

Som udgangspunkt er al jord fra byzoner, industriområder og områder langs trafikerede veje lettere forurenet jord.
Det vil sige, at flytningen af forurenet jord skal anmeldes til de lokale miljømyndigheder, og der skal være indgået en aftale om levering af jorden til et godkendt modtageanlæg.

Vi vejleder gerne omkring jordprojekter og tilbyder at forestå kontakt til miljømyndighederne samt at udstede de dokumenter, som lovgivningen kræver, er til stede, inden en jordflytning påbegyndes.

Vi står gerne til rådighed med gode råd og/eller et uforpligtende tilbud.

Jordbehandling

På vores modtageanlæg foregår jordbehandlingen miljømæssigt korrekt, og efter endt jordrensning nyttiggøres jorden til godkendte projekter, såsom etablering af støjvolde, vejanlæg og genetablering af råstofgrave. Derved opnår vi kontrol over jordens slutplacering, og sikrer os, at selv den forurenede jord gør nytte. Til gavn for miljøet. Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os.

KONTAKT OS