Jordprøver2018-10-17T09:35:06+00:00

Jordprøver

Prøvetagning

Jord, der ønskes flyttet/bortskaffet, skal ofte analyseres. Dette foregår ved hjælp af en jordprøve, som skal foretages af en uvildig prøvetager med erfaring inden for jordprøvetagning og jordforurening. På den måde er myndighederne sikre på grundigheden af resultatet. Prøvetagningen kan enten tages på stedet eller på et godkendt modtageanlæg.

Vi har stor erfaring med udtagning af jordprøver og foretager gerne disse for dig, ligesom vi gerne sørger for dokumentation i forbindelse med jord, der skal flyttes eller bortskaffes. Vi er godkendt til modtagelse og behandling af forurenet jord på alle vores miljøcentre.

Analyse

Når jordprøven er taget, sendes den til vores samarbejdspartnere, som foretager analysen. På den måde sikrer vi os at kunne give vores kunder et grundigt og uvildig analyseresultat.

By-jord

Fra den 1. januar 2008 blev alt jord i byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Dette har medført, at der i forbindelse med bortskaffelse af jord indenfor byzoner, f.eks. ved anlægsarbejde, ofte skal udtages og analyseres jordprøver.

Vi kan tilbyde at udføre prøvetagning og analyse af jordprøver samt rapportering til myndighederne. Vi er også behjælpelige med anmeldelse af jordflytning til kommunen.

KONTAKT OS